Alla människor på jorden har en skatt som väntar dem, sade hans hjärta. Men människohjärtat talar sällan om dessa skatter, för vuxna män och kvinnor vill inte längre upptäcka dem. Endast barn får höra talas om dem. Men efter en viss ålder får varje person gå mot sitt eget öde utan att hjärtat lägger sig i. Tyvärr är det bara några få som följer den väg som finns utstakad för dem och som är levnadsödets och lyckans väg.

Människor upplever världen som något hotfullt och just därför blir världen också hotfull. Därför talar hjärtat lägre och lägre allt eftersom åren går. Det tystnar aldrig helt, men det hoppas så småningom att dess ord inte ska höras. Inget hjärta vill att en människa ska lida för att hon inte följt rösten i sitt inre. Så skriver den berömda författaren Paulo Coelho i en av de mest översatta och sålda böckerna ”Alkemisten”.

Hör du vad ditt hjärta säger?

Följer du levnadsödets och lyckans väg? Vilka tecken har du sett längs din väg? Hur vet du att du följt rösten i ditt inre?

Utan svårigheter och prövningar i livet skulle vi inte lära oss så mycket både om oss själva och andra. Hur skulle vi då utvecklas?

Vad tjänar vi på att följa hjärtats röst och söka efter våra skatter? Genom att vi finner våra skatter och blir något bättre än vi varit i tidigare liv utvecklas vi. På så sätt blir även allt runt omkring oss bättre.

Vi har redan all kunskap inom oss men ibland kan vi behöva hjälp att minnas.